Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.biblioteka.waw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest audiodeskrypcji dla materiałów wideo.
 2. Zamieszczane są pliki graficzne oraz pliki PDF.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Donata Wurst, donata.wurst@biblioteka.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 75 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna dla poszczególnych lokalizacji

 

Dyrekcja i Administracja (I piętro budynku)

Adres: 00-626 Warszawa, Marszałkowska 9/15

Telefon: 22 825-75-89, 22 825-69-21

Godziny przyjęć interesantów: dni powszednie, 9:00-15:00 - prosimy o wcześniejszy kontakt.

Sposób dojazdu

 • linie tramwajowe: 4, 10, 14, 15, 18, 35
  • przystanek Plac Unii Lubelskiej 06 od strony Mokotowa
  • przystanek Plac Unii Lubelskiej 05 od strony Śródmieścia
 • metro: linia M1
  • stacja Metro Politechnika

 

Wejście do budynku oraz opis strefy dla czytelnika

Do siedziby Dyrekcji Biblioteki prowadzą dwa wejścia: 
od ulicy Marszałkowskiej, przez pomieszczenia Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 54 lub z tyłu budynku, od Skweru Oleandrów.

W budynku, zarówno od frontu, jaki i od podwórka, nie ma drzwi wejściowych otwieranych automatycznie. Drzwi wejściowe od strony Skweru Oleandrów są otwierane po naciśnięciu przycisku domofonu z napisem Biblioteka i pociągnięciu uchwytu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dyrekcja Biblioteki mieści się na I piętrze budynku, na które prowadzą schody i wąski korytarz uniemożliwiający poruszanie się osobom z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy ani platformy umożliwiającej wjazd na I piętro osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań (pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych) W siedzibie Dyrekcji Biblioteki nie ma udogodnień dla osób z niepełnosprawnością: pochylni, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących, nie zastosowano w nim urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu budynku nie ma ogólnodostępnego parkingu i możliwości korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Do budynku, zarówno do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 54, jak i siedziby Dyrekcji Biblioteki na I piętrze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W siedzibie Dyrekcji Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Czytelnia Naukowa Nr VII

Kierownik
Krystyna Chwazik
00-266
Warszawa
ul. Świętojańska 5 (II piętro)
cn7@biblioteka.waw.pl
Godziny otwarcia
Czytelnia Naukowa Nr VII (II piętro)
poniedziałek: 10:00-19:00
wtorek: 10:00-20:00
środa - piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00
Czytelnia Czasopism (Parter)
poniedziałek: 10:00-19:00
wtorek: 10:00-20:00
środa - piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 24

Kierownik
Marzanna Nagiel
00-266
Warszawa
ul. Świętojańska 5 (III piętro)
bd24@biblioteka.waw.pl
Godziny otwarcia
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek: 14:00-19:00
wtorek: 14:00-20:00
środa: 14:00-19:00
czwartek - piątek: 10:00-15:30
sobota: 9:00-15:00

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 4, 13, 20, 23, 26 - przystanek Stare Miasto - wymagane wejście na Plac Zamkowy schodami ruchomymi lub windą

linie autobusowe: 160, 190 - przystanek Stare Miasto - wymagane wejście na Plac Zamkowy schodami ruchomymi lub windą

linie autobusowe: 116, 178, 180, 222, 503, 518 - przystanek Plac Zamkowy

Wejście do budynku

Wejście do budynku z Świętojańskiej po schodach bez poręczy (dwa dość wysokie stopnie). Wewnątrz budynku brak windy, stopnie stosunkowo wysokie, brak oznaczeń dla osób niedowidzących.

Strefa dla czytelnika

Zbiory z placówek zlokalizowanych na wyższych piętrach budynku udostępniane są czytelnikom z  niepełnosprawnością ruchową w Czytelni Czasopism znajdującej się na parterze. Na tym samym poziomie znajduje się też toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

W pobliżu budynku brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, dojście lub dojazd wózkiem utrudniony z powodu ulicy i placu wyłożonego kostką brukową typu "kocie łby".

Sposób dojazdu

Z uwagi na charakter filii, kontakt tylko telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Usługa oddziału polega na dostarczaniu książek i audiobooków starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom Warszawy.

Sposób dojazdu

autobus: 118, 166, 127 - przystanek Solec 02

Wejście do budynku

Wejście do budynku od ulicy Okrąg 7, wejście schodami na podwórze w prawo do klatki nr III. Wymagane jest wykorzystanie domofonu numer 33 w celu otwarcia drzwi. Wejście do filii odbywa się z klatki schodowej. Klatka nie zawiera oznaczeń dla osób niewidzących, windy oraz platformy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Strefa dla czytelnika

W strefie dla czytelnika brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. W filii niedostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

linia metra M1: stacja Metro Politechnika

linie autobusowe: 118, 131, 151, 159, 222, 411, 501, 502, 514, 519, 520, 522, 525; przystanek plac Konstytucji

linie tramwajowe: 4, 15, 18, 35, 36, 78; przystanek plac Konstytucji

Wejście do budynku

Od ulicy Marszałkowskiej – 2 główne wejścia, lub 1 z tyłu budynku, od ulicy Pięknej. Od ulicy pięknej można podjechać samochodem po ówczesnym zawiadomieniu strażnika - wjazd dla postronnych zablokowany jest szlabanem. Wejścia do budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – progi na wejściach mogą stanowić dla niektórych osób przeszkodę aby samodzielnie wjechać wózkiem do biblioteki. Brak drzwi wejściowych otwieranych automatycznie.

Strefa dla czytelnika

W budynku, w którym mieści się biblioteka znajduje się winda dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i osób z dziećmi w wózkach. Samodzielny dostęp do windy może być utrudniony ze względu na aranżację wnętrza i brak drzwi otwierających się automatycznie do pomieszczenia z windą. Na parterze znajdują się toalety dla kobiet i mężczyzn, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijakiem. Na piętrze ogólna toaleta dla dorosłych i dla dzieci.  
Na parterze i na piętrze znajdują się komputery z dostępem do platformy "Migacz" (tłumacz polskiego języka migowego on-line) służącej osobom głuchym i niedosłyszącym.  
Brak udogodnień: pochylni, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących. Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

Od strony ulicy Marszałkowskiej ogólnodostępny parking płatny oraz możliwość skorzystania z jednego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość wejścia z psem asystującym.  
Stojaki na rowery.

Sposób dojazdu

 • linie autobusowe: 107, 141, 159, 162, 185, 187 - przystanek Bartycka 01
 • linie autobusowe: 107, 108, 141, 159, 162, 185, 187 - przystanek Bartycka 02
 • linie autobusowe: 167 - przystanek Bartycka 05
 • linie autobusowe: 108, 167 - przystanek Bartycka 03

Wejście do budynku

Wejście do budynku od ulicy Nowosieleckiej 20.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. 

Ubikacja i toaleta dostępna dla czytelników, niestety nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Około 60 m od filii są 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Możliwość wejścia z psem asystującym. 

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

linia metra M2: stacja Nowy Świat - Uniwersytet

linie autobusowe: 222, 503, 128, 180, 518, E-2, 111, 116, 175 - przystanki Ordynacka 01 oraz Ordynacka 02

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Tuwima, przejście od ulicy Nowy Świat przez ulicę Warecką, od strony ulicy Świętokrzyskiej ulicą Kubusia Puchatka. Nie ma udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, zbyt wąskie drzwi wejściowe, są też schody (dwa stopnie). Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w okolicy.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W toalecie dla czytelników brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz zbyt wąskie drzwi w toalecie. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Sposób dojazdu

 • linie tramwajowe - kierunek Muzeum Narodowe - 7, 9, 22, 24, 25 - przystanek Krucza 05
 • linie tramwajowe - kierunek Centrum - 7, 9, 22, 24, 25 - przystanek Krucza 06
 • linie tramwajowe - kierunek Hoża - 4, 15, 18, 35 - przystanek Centrum 07
 • linie tramwajowe - kierunek Metro Świętokrzyska - 4, 15, 18, 35 - przystanek Centrum 08
 • metro linia M1
 • Metro M1 - stacja Metro Centrum
 • linie autobusowe: 109, 117, 127, 128, 158, 171, 175 - przystanek Krucza 01
 • linie autobusowe: 109, 117, 127, 128, 158, 171, 175 - przystanek Krucza 02

Wejście do budynku

Od Alei Jerozolimskich 42 wejście w bramę przy sklepie Żabka, domofon 400, strzałki "Do Biblioteki" prowadzą w podwórze i na prawo do klatki nr 2, domofon 400 i trzy schodki do windy na pierwsze piętro.

Od ulicy Widok są dwa wejścia w podwórze, domofon 400.

Strefa dla czytelnika

W filii brak jest przestrzeni dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak toalety dla użytkowników.  
Możliwość wejścia z psem asystującym.
Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

 • linie tramwajowe: 15, 18, 35 - przystanek Muranów
 • linie autobusowe: 180, 111 - przystanek Muranów

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Anielewicza 2, podjazd dla wózków przy wejściu do biblioteki. Do placówki na parterze można wjechać wózkiem inwalidzkim, do filii na piętrach prowadzi klatka schodowa, która nie zawiera oznaczeń dla osób niewidzących, nie ma w budynku windy ani platformy dla osób z niepełnosprawnością.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filiach brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim między regałami z książkami.

Ubikacja i toaleta dla czytelników dostępna wyłącznie na piętrze II. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W pobliżu filii (200 metrów) znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 4, 10, 14, 15, 18, 35

 • przystanek Plac Unii Lubelskiej 06 od strony Mokotowa
 • przystanek Plac Unii Lubelskiej 05 od strony Śródmieścia

metro linia M1

 • stacja Metro Politechnika

Wejście do budynku

Placówka przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością. Wjazd na taras umożliwia podjazd wózkiem inwalidzkim od strony Śródmieścia. W filii zachowano odstępy między regałami dla swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnością. Winda pozwala na zjazd do toalety specjalnie przystosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich. W placówce znajdują się także oddzielne toalety dla kobiet i mężczyzn.

Dodatkowe informacje

Brak miejsc parkingowych.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

 • metro M2 - przystanek Nowy Świat - Uniwersytet - dojście około 650 metrów ulicą Oboźną
 • metro M2 - przystanek Centrum Nauki Kopernik - dojście około 800 metrów ulicami Zajęczą, oraz Wybrzeżem Kościuszkowskim do Leszczyńskiej
 • linie autobusowe: 106, 118, 127 - przystanek Biblioteka Uniwersytecka 01 oraz Biblioteka Uniwersytecka 02
 • linie autobusowe: 162 - przystanek Metro Centrum Nauki Kopernik 03, Metro Centrum Nauki Kopernik 04, Topiel 01 lub Topiel 02
 • samochód: parkowanie obustronne wzdłuż ulicy Browarnej przed budynkiem - strefa płatnego parkowania

Wejście do budynku

Wejście bezpośrednio do Biblioteki od Browarnej (wysoki parter). W oknach markizy z napisem "Gdzie". Dla osób poruszających się na wózkach, z wózkami dziecięcymi lub rowerami – podjazd. Drzwi wejściowe otwierają się do środka. (Uwaga! Może być problem z wjechaniem bardzo rozbudowanych wózków elektrycznych.)

Strefa dla czytelnika

 • Wszystkie pomieszczenia dostępne dla czytelników znajdują się na jednym poziomie.
 • Możliwość korzystania ze stanowisk internetowych oraz stanowiska z gramofonem dla osób poruszających się na wózkach.
 • Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Brak przewijaka dla dzieci w toalecie.
 • Przestrzeń „dywanowa” w części dziecięcej dla rodziców z dziećmi.
 • Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (róg Leszczyńskiej i Browarnej - 50 m od wejścia do Biblioteki - płatne)

Akceptujemy wszystkie grzeczne psy - ze szczególnym uwzględnieniem psów asystujących.

Wypożyczalnia Kompletów Książek

Kierownik
Ewa Chwalińska
00-540
Warszawa
Al. Ujazdowskie 37
wkk@biblioteka.waw.pl
Godziny otwarcia
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek: 14:00-19:00
wtorek: 14:00-20:00
środa: 14:00-19:00
czwartek - piątek: 10:00-15:30

Sposób dojazdu

 • linie autobusowe: 116, 118, 122, 166, 180, 195, 222, 503, E-2 - przystanek Plac Trzech Krzyży 02 oraz Plac Trzech Krzyży 03
 • linie autobusowe: 109, 118, 127, 166, 171 - przystanek Plac Trzech Krzyży 04 oraz Plac Trzech Krzyży 03
 • linie autobusowe: 109, 127, 171 - przystanek Plac Trzech Krzyży 10 oraz Plac Trzech Krzyży 03
 • linia autobusowa: 518 - przystanek Plac Trzech Krzyży 07

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony Al. Ujazdowskich 37. Przejście przez bramę do drugiego podwórka. Wymagane jest wykorzystanie domofonu (numer 128) w celu otwarcia drzwi. Wejście do filii odbywa się z klatki schodowej po schodach. Klatka nie zawiera oznaczeń dla osób niedowidzących, windy oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością.

Strefa dla czytelnika

Braku przestrzeni do poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii znajduje się ubikacja i toaleta dla czytelników, ale jest niedostępna dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do Wypożyczalni nr 70 wchodzi się po trzech schodkach - brak podjazdu.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

 • linie autobusowe: 109, 160, 302 - przystanek Emilii Plater 02
 • linia autobusowa: 131 - przystanek Dworzec Centralny 25
 • linie autobusowe: 501, 519, 522 - przystanek Dworzec Centralny 27
 • linia autobusowa: 504 - przystanek Dworzec Centralny 29
 • linia autobusowa: 525 - przystanek Dworzec Centralny 21
 • linie tramwajowe: 10, 17, 33, 41 - przystanek Rondo ONZ
 • linia metra M2 - stacja Rondo ONZ

Wejście do budynku

Filie mieszczą się na piętrze budynku mieszkalnego.  
Drzwi wejściowe na klatkę schodową usytuowane są między apteką a zakładem fryzjerskim.  
Konieczne jest użycie domofonu – numer 160.  
Klatka nie zawiera oznaczeń dla osób niedowidzących, windy oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością. Należy wejść schodami na pierwsze piętro.

Strefa dla czytelnika

Aranżacja przestrzeni bibliotecznej uniemożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim - ograniczony metraż, małe odległości między regałami, wąskie przejścia. Dostępna dla czytelników toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach.

Dodatkowe informacje

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Sposób dojazdu

 • linie tramwajowe: 4, 35, 15, 18 - przystanek Plac Bankowy
 • linie tramwajowe: 13, 20, 26 - przystanek Metro Ratusz Arsenał
 • linie autobusowe: 111, 171, 222, 520, E-2 - przystanek Plac Bankowy
 • linie autobusowe: 160, 190 - przystanek Metro Ratusz Arsenał
 • linia metra M1 - stacja Metro Ratusz Arsenał

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Marszałkowskiej. Bezkolizyjny wjazd do filii dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Strefa dla czytelnika

W budynku, w którym mieści się biblioteka, nie ma barier architektonicznych, dlatego mogą z niej korzystać również osoby starsze, z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach inwalidzkich, również matki z małymi dziećmi w wózkach. Duże, przestrzenne korytarze pozwalają czytelnikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim czy z pomocą chodzika bezkolizyjnie wjechać do pomieszczenia biblioteki.

Na miejscu znajduje się ogólna toaleta dla czytelników i druga toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

Przy skrzyżowaniu Przechodniej i Ptasiej- są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Sposób dojazdu

 • linie tramwajowe: 4, 35 - przystanek Centrum 07 oraz Centrum 08
 • linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24, 25 - przystanek Centrum 09 oraz Centrum 10
 • linie autobusowe: 131, 501, 519, 520, 525 - przystanek Centrum 01 oraz Centrum 04
 • linie autobusowe: 127, 131, 158, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525 - przystanek Centrum 05 oraz Centrum 06
 • linia metra M1 - stacja Centrum - wyjście południowe, dojście około 200 metrów.

Wejście do budynku

Biblioteka znajduje się w podziemiach Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wejście do budynku od strony ulicy Nowogrodzkiej 43. Podjazd dla wózków - od strony Poznańskiej. Do Biblioteki przechodzi się przez salę obsługi mieszkańców, zejście po schodach na poziom -1. Dostępna winda.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii niedostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Ubikacja i toaleta jest wspólna dla czytelników i petentów Urzędu; znajduje się również na poziomie -1. Jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

W Urzędzie znajduje się tłumacz języka migowego on-line.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępne są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością od strony ulicy Poznańskiej.

Sposób dojazdu

 • linia autobusowa 171 - przystanek Górnośląska 01 - dojście około 200 metrów.
 • linia autobusowa 185 - przystanek Pomnik Sapera (przystanek na żądanie) - dojście około 120 metrów.

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony Parku Rydza Śmigłego w okolicach Pomnika Sapera, vi-a-vis pomnika Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wejście przystosowane dla osób na wózkach. Parking miejski, płatny.

Strefa dla czytelnika

Po filii bibliotecznej na całej przestrzeni można poruszać się na wózku inwalidzkim. Filia posiada toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością. Wysokość i szerokość stolików z komputerami przystosowana do wózka inwalidzkiego.

Dodatkowe informacje

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość (po uprzednim zgłoszeniu) podniesienia bramki przez ochronę budynku i podjechania samochodem pod drzwi filii i zaparkowania na około pół godziny.

Możliwość wejścia z psem asystującym.

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 17, 33, 35, 41 - przystanek Stawki 06

linie tramwajowe: 1, 22 - przystanek Powązkowska 04

linia tramwajowa: 28 - przystanek Rondo Radosława 10

autobus: 157 - przystanek Dzika 02

Wejście do budynku

Wejście do budynku (pawilon handlowo-usługowy) od strony osiedla "Stawki", oszklone drzwi za sklepem Biedronka. Wejście schodami na antresolę - piętro pierwsze. Brak windy i jakichkolwiek udogodnień dla osób poruszających się na wózku, brak oznaczeń dla osób niedowidzących.

Strefa dla czytelnika

Z powodu braku przestrzeni w filii brak jest możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. W filii dostępna jest ubikacja i toaleta dla czytelników. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wąskie przejście miedzy regałami). Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do biblioteki można wejść z psem asystującym. W bliskości filii jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 1

Kierownik
Anna Piechowiak-Marek
00-532
Warszawa
ul. Wilcza 14
bd1@biblioteka.waw.pl
Godziny otwarcia
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek: 14:00-19:00
wtorek: 14:00-20:00
środa: 14:00-19:00
czwartek - piątek: 10:00-15:30

Sposób dojazdu

linia autobusowa: 107 - przystanek Wspólna lub Mokotowska

Wejście do budynku

Wejście do budynku z zielonym ogrodzeniem, od strony ulicy Wilczej 14, wysoki parter. Schody. Brak podjazdu dla wózków.

Strefa dla czytelnika

Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością i wózków dziecięcych - wąskie drzwi, brak podjazdu. Brak osobnej toalety dla czytelników.

Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 19

Kierownik
Iwona Różycka
00-589
Warszawa
ul. Litewska 11/13
bd19@biblioteka.waw.pl
Godziny otwarcia
Standardowe godziny otwarcia
poniedziałek: 14:00-19:00
wtorek: 14:00-20:00
środa: 14:00-19:00
czwartek - piątek: 10:00-15:30

Sposób dojazdu

linie tramwajowe: 4, 10, 14, 15, 18, 35

 • przystanek Plac Unii Lubelskiej 06 od strony Mokotowa,
 • przystanek Plac Unii Lubelskiej 05 od strony Śródmieścia,
 • metro linia M1 - stacja Metro Politechnika.

Wejście do budynku

Wejście na podwórko od ulicy Litewskiej 11/13 przez bramę po wybraniu na domofonie kodu 222. Po przejściu przez bramę należy skręcić w lewą stronę i iść wzdłuż budynku, wejście do biblioteki to drugie drzwi. Dla osób na wózkach inwalidzkich biblioteka jest niedostępna, gdyż trzeba pokonać schody, a nie ma podjazdu, ani windy.

Strefa dla czytelnika

Ubikacja i toaleta dostępna dla czytelników. W bibliotece jest dużo przestrzeni, tylko niestety z powodu braku udogodnień dla osób niepełnosprawnych przy wejściu jest ona dla nich niedostępna. Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Dodatkowe informacje

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdujące się w strefie płatnego parkowania w pobliżu biblioteki.

Sposób dojazdu

 • linie autobusowe: 171, 109 - przystanek Górnośląska 01

Wejście do budynku

Wejście do budynku od strony ulicy Górnośląskiej 1.

Strefa dla czytelnika

Ubikacja i toaleta dla czytelników jest dostępna. Dostęp do toalety utrudniony jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dostępna jest pętla indukcyjna, która pozwala osobom niedosłyszącym, noszącym aparaty słuchowe na odbiór czystego dźwięku, pozbawionego zakłóceń z otoczenia.

Podmiot udostępniający informacje:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dodano przez:Agnieszka Grubska, 26/04/2023

Ostatnio zmodyfikowano / zatwierdzono przez:Agnieszka Grubska, 24/04/2024

Liczba odsłon: 705

Działalność

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.