Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz obowiązującym statutem, wartość majątku Biblioteki odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

Majątek

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 

Zbiory biblioteczne - 13.757.288,75 zł brutto

 • księgozbiór - 11.684.659,20 zł
 • filmy - 925.142,10zł; 
 • multimedia - 96.530,63 zł;
 • płyty z muzyką - 545.708,63 zł;
 • książka mówiona - 422.642,98 zł;
 • broszury - 20.799,87 zł;
 • gry planszowe - 61.805,34 zł 

Majątek ogółem - 4.379.459,66zł wartość bilansowa netto 

 • budynek przy ul. Świętojańskiej 5 - 964.665,02 zł;
 • nakłady na budynek przy ul. Marszałkowskiej 55/73 - 2.772.560,19;
 • zespoły komputerowe - 76.170,69zł;
 • urządzenia techniczne - 401.775,13 zł;
 • narzędzia, przyrządy i wyposażenie - 154.388,63 zł;
 • wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł;
 • środki trwałe w budowie - 9.900,00 zł

Podmiot udostępniający informacje:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dodano przez:Agnieszka Grubska, 26/06/2023

Ostatnia aktualizacja:25/09/2023

Ostatnio zmodyfikowano / zatwierdzono przez:Anna Stępień

Liczba odsłon: 71

Działalność

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.