Przedmiot działalności

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Do zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego terenu działania,
  • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi i punktami bibliotecznymi, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
  • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
  • inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej m.st. Warszawy oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Więcej informacji o działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

www.biblioteka.waw.pl

Podmiot udostępniający informacje:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dodano przez:Agnieszka Grubska, 26/06/2023

Ostatnia aktualizacja:11/12/2023

Ostatnio zmodyfikowano / zatwierdzono przez:Agnieszka Grubska

Liczba odsłon: 146

Działalność

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.