Zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych w związku z zapisem na newsletter

Tytuł sekcji
Zasady przetwarzania danych osobowych
Tekst

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z zapisem na newsletter jest:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa

tel.: 22 825-75-89  
faks: 22 825-69-21  
e-mail: sekretariat@biblioteka.waw.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

Dane przetwarzamy w celu przekazywania informacji o działalności Biblioteki na podstawie Państwa zgody. Dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody.

Możecie Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera.

Państwa dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą dla Biblioteki usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń naszej instytucji w tym zakresie.

Macie Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Spełnienie żądania, sprzeciwu lub prawa do przeniesienia danych uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostępniający informacje:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dodano przez:Agnieszka Grubska, 22/04/2024

Ostatnia aktualizacja:07/05/2024

Ostatnio zmodyfikowano / zatwierdzono przez:Agnieszka Grubska

Liczba odsłon: 32

Działalność

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.