Informacje windykacyjne

Wpłaty na konto za nieterminowy zwrot zbiorów

Wpłaty bieżące
Numer konta:  75 1030 1508 0000 0008 1734 7006

W przypadku wpłat na konto prosimy o podanie następujących danych:

Imię i nazwisko użytkownika konta bibliotecznego (w przypadku dziecka), 

Adres, 

Data urodzenia,

Numer karty bibliotecznej. 
 

Wpłaty windykacyjne

Uprzejmie informujemy Czytelników o podjęciu współpracy z firmą windykacyjną SAF S.A. 

w zakresie odzyskiwania należności wynikających z nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Firma SAF S.A., działając na podstawie udzielonego jej przez Bibliotekę pełnomocnictwa, kontaktuje się ze wskazanymi czytelnikami, wzywając do zapłaty należności.

Numer konta dedykowanego dla opłat z tytułu windykacji jest wskazany w wezwaniu do zapłaty.

Tytuł sekcji
Nr konta SAF
Tekst

15 1020 2528 0000 0902 0191 7426

Tytuł sekcji
Nr konta Biblioteki
Tekst

32 1030 1508 0000 0008 1734 7004

Tytuł sekcji
SAF S.A.
Dane adresowe

ul. Lenartowicza 188,
41-216 Sosnowiec

  • NIP: 526-24-50-586
  • KRS: 0000286013
  • REGON 016301440


Kapitał zakładowy:

10 900 000,00 zł wpłacony w całości
 

Tytuł sekcji
Dane kontaktowe firmy windykacyjnej

Podmiot udostępniający informacje:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Dodano przez:Agnieszka Grubska, 08/06/2023

Ostatnio zmodyfikowano / zatwierdzono przez:Anna Stępień, 03/10/2023

Liczba odsłon: 92

Działalność

Cytaty (slider)

Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia środowiska zawodowego oraz wspieranie koleżanek i kolegów, zwłaszcza podwładnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Tworzenie przyjaznej biblioteki i spełnianie oczekiwań wszystkich jej użytkowników. Życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą skorzystać z oferty biblioteki.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury.

Zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji. Stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych.

Otaczanie szczególną troską użytkowników niepełnosprawnych oraz tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społecznej.

Udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dbanie o zachowanie tożsamości kulturowych.